Санал асуулга

Та хэдэн настай вэ?

14360 санал ѳгсѳн
(14360 хүн санал ѳгсѳн)

26-40
35.25%
18-25
26.2%
11-17
21.85%
41-60
12.83%
5-10
2.03%
60-с дээш
1.85%
Facebook cэтгэгдэл