Санал асуулга

Танд энэ үйлчилгээ таалагдаж байна уу?

250 санал ѳгсѳн
(250 хүн санал ѳгсѳн)

Үгүй
75.2%
Тийм
24.8%
Facebook cэтгэгдэл