Санал асуулга

Танд энэ үйлчилгээ таалагдаж байна уу?

273 санал ѳгсѳн
(273 хүн санал ѳгсѳн)

Үгүй
73.99%
Тийм
26.01%
Facebook cэтгэгдэл