Санал асуулга

Танд энэ үйлчилгээ таалагдаж байна уу?

315 санал ѳгсѳн
(315 хүн санал ѳгсѳн)

Үгүй
74.29%
Тийм
25.71%
Facebook cэтгэгдэл