Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

2371 санал ѳгсѳн
(2371 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
27.63%
Дунд шат /Intermediate/
22.48%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
18.77%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
15.98%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.59%
Гүнзгий шат /Advanced/
7.55%
Facebook cэтгэгдэл