Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

2156 санал ѳгсѳн
(2156 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
26.62%
Дунд шат /Intermediate/
22.26%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
19.16%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
16.28%
Гүнзгий шат /Advanced/
7.84%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.84%
Facebook cэтгэгдэл