Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

1417 санал ѳгсѳн
(1417 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
25.05%
Дунд шат /Intermediate/
22.09%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
21.59%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
15.67%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.83%
Гүнзгий шат /Advanced/
7.76%
Facebook cэтгэгдэл