Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

2363 санал ѳгсѳн
(2363 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
27.63%
Дунд шат /Intermediate/
22.43%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
18.75%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
16.0%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.62%
Гүнзгий шат /Advanced/
7.58%
Facebook cэтгэгдэл