Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

2373 санал ѳгсѳн
(2373 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
27.69%
Дунд шат /Intermediate/
22.46%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
18.75%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
15.97%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.59%
Гүнзгий шат /Advanced/
7.54%
Facebook cэтгэгдэл