Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

2291 санал ѳгсѳн
(2291 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
27.46%
Дунд шат /Intermediate/
22.13%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
18.77%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
16.02%
Гүнзгий шат /Advanced/
7.81%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.81%
Facebook cэтгэгдэл