Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

1678 санал ѳгсѳн
(1678 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
25.45%
Дунд шат /Intermediate/
21.75%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
20.2%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
16.39%
Гүнзгий шат /Advanced/
8.22%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.99%
Facebook cэтгэгдэл