Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

554 санал ѳгсѳн
(554 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьгүй анхан шат /Starter/
26.35%
Дунд шат /Intermediate/
20.58%
Суурьтай анхан шат /Elementary/
20.04%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
17.51%
Гүнзгий шат /Advanced/
7.76%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
7.76%
Facebook cэтгэгдэл