Санал асуулга

Таны англи хэлний түвшин?

1902 санал ѳгсѳн
(1902 хүн санал ѳгсѳн)

Суурьтай анхан шат /Elementary/
26.03%
Дунд шат /Intermediate/
21.45%
Суурьгүй анхан шат /Starter/
19.51%
Ахисан дунд шат /Upper-intermediate/
16.77%
Гүнзгий шат /Advanced/
8.15%
Олон улсын IELTS, iBT TOEFL-ийн шалгалтанд өндөр оноо авсан
8.1%
Facebook cэтгэгдэл