Санал асуулга

Үзэх юм ихтэй, хамгийн сайхан байгальтай аймаг таны бодлоор?

1413 санал ѳгсѳн
(1413 хүн санал ѳгсѳн)

Хөвсгөл
22.43%
Архангай
17.98%
Завхан
13.23%
Увс
9.84%
Баян-Өлгий
8.99%
Ховд
4.46%
Өмнөговь
3.68%
Булган
2.76%
Өвөрхангай
2.55%
Хэнтий
2.55%
Сэлэнгэ
1.91%
Дорнод
1.84%
Говь-Алтай
1.56%
Сүхбаатар
1.2%
Баянхонгор
1.06%
Дархан-Уул
0.92%
Дундговь
0.85%
Дорноговь
0.71%
Төв
0.64%
Говьсүмбэр
0.57%
Орхон
0.28%
Facebook cэтгэгдэл