Санал асуулга

Үзэх юм ихтэй, хамгийн сайхан байгальтай аймаг таны бодлоор?

5084 санал ѳгсѳн
(5084 хүн санал ѳгсѳн)

Хөвсгөл
23.78%
Архангай
16.21%
Завхан
11.37%
Увс
9.52%
Баян-Өлгий
7.81%
Ховд
4.35%
Өвөрхангай
4.01%
Өмнөговь
3.13%
Сэлэнгэ
2.87%
Булган
2.73%
Хэнтий
2.71%
Дорнод
1.89%
Говь-Алтай
1.77%
Баянхонгор
1.42%
Сүхбаатар
1.34%
Дорноговь
1.12%
Дархан-Уул
0.92%
Дундговь
0.92%
Төв
0.85%
Орхон
0.71%
Говьсүмбэр
0.57%
Facebook cэтгэгдэл