Санал асуулга

Үзэх юм ихтэй, хамгийн сайхан байгальтай аймаг таны бодлоор?

4627 санал ѳгсѳн
(4627 хүн санал ѳгсѳн)

Хөвсгөл
23.43%
Архангай
16.62%
Завхан
11.69%
Увс
9.49%
Баян-Өлгий
8.15%
Ховд
4.41%
Өвөрхангай
4.21%
Өмнөговь
3.03%
Булган
2.68%
Хэнтий
2.68%
Сэлэнгэ
2.33%
Дорнод
1.79%
Говь-Алтай
1.69%
Баянхонгор
1.45%
Сүхбаатар
1.28%
Дорноговь
1.08%
Дархан-Уул
0.95%
Дундговь
0.89%
Төв
0.84%
Орхон
0.71%
Говьсүмбэр
0.61%
Facebook cэтгэгдэл