Санал асуулга

Үзэх юм ихтэй, хамгийн сайхан байгальтай аймаг таны бодлоор?

5120 санал ѳгсѳн
(5120 хүн санал ѳгсѳн)

Хөвсгөл
23.69%
Архангай
16.15%
Завхан
11.37%
Увс
9.47%
Баян-Өлгий
7.77%
Ховд
4.32%
Өвөрхангай
4.06%
Өмнөговь
3.16%
Сэлэнгэ
3.01%
Булган
2.73%
Хэнтий
2.7%
Дорнод
1.88%
Говь-Алтай
1.8%
Баянхонгор
1.43%
Сүхбаатар
1.33%
Дорноговь
1.11%
Дархан-Уул
0.94%
Дундговь
0.94%
Төв
0.86%
Орхон
0.72%
Говьсүмбэр
0.57%
Facebook cэтгэгдэл