Дэбэ

Миний тухай

Блогчин, мэдээлэл цуглуулагч, шинэ мэдээллийг шимтэн уншдаг