Тооны хичээлдээ дургүй хүмүүст тохиромжтой ажил мэргэжлүүд

Хүн бүр математикч байх албагүй. Тооны хичээлдээ муу байлаа гээд амьдралд хөл алдах, муу явна гэсэн дүрэм байхгүй шүү дээ. Нийтлэг өндөр цалинтай, сайхан ажил мэргэжлүүд тодорхой хэмжээгээр тоотой холбоотой байдаг ч, энэ нь бүгд гэсэн үг биш юм. Өөрөө чадвартай байгаад, өөр хичээлдээ авьяастай, дуртай байхад хүссэн ажил албандаа томилогдож чадна гэдгийг дуулгахад таатай байна. Ингээд бид та бүхэндээ тооны хичээл шаардлагагүй, хамгийн өндөр цалинтай ажил мэргэжлүүдийг танилцуулья.

Тооны хичээлдээ дургүй хүмүүст тохиромжтой ажил мэргэжлүүд
ШӨНИЙН ХЯМДРАЛ 50%
Хаах
Сурталчилгаа

1 Эхоны эмч

Жилийн дундаж цалин: 70.888 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Ургийн хэвийн бойжилттэй эсэх, ихэсийн байрлал, усны түвшин, хүүхдийн зүрхний цохилт зэргийг хянадаг.

Эхоны эмч

2 Цахилгаан станцын оператор

Жилийн дундаж цалин: 71.070 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Тэд цахилгаан эрчим хүч, тоног төхөөрөмжинд хяналт тавьж, хэвийн ажиллагааг хангах үүрэгтэй.

Цахилгаан станцын оператор

3 Тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, систем байцаагч

Жилийн дундаж цалин: 72.220 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 25 хувь

Аливаа автомашины техник үзлэг, аюулгүй ажиллагааны стандартад нийцсэн эсэх, цаашдын хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилладаг.

Тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, систем байцаагч

4 Шүдний эрүүл ахуйч

Жилийн дундаж цалин: 72.720 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 22 хувь

Амны хөндийн эрүүл ахуй, эмчилгээг хийж, өвчтөнийг сэтгэл ханамжтай буцаахад зорилго оршино. Амны хөндий эрүүл байх нь, эрүүл оршихуйн үндэс юм.

Шүдний эрүүл ахуйч

5 Байгалийн ухааны багш

Жилийн дундаж цалин: 73.030 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Бага, дунд, их дээд сургуульд, шинжлэх ухааны хичээл заадаг. Мөн хичээлийн хажуугаар эрдэм шинжилгээний ажлыг хослуулан хийдэг юм.

Байгалийн ухааны багш

6 Техникийн зохиолч

Жилийн дундаж цалин: 73.350 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 16 хувь

Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, хавсралт, засвар үйлчилгээний заавар гэх мэт техникийн материалыг боловсруулдаг. Мөн зохиолчидтой хамтарч ажиллаж болно.

Техникийн зохиолч

7 Философи, шашины багш,

Жилийн дундаж цалин: 75.140 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 25 хувь

Их дээд сургуулийн оюутнуудад, гүн ухаан, шашны хичээлийг заадаг. Мөн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг хослуулан хийж болох юм.

Философи, шашины багш,

8 Түүхийн багш

Жилийн дундаж цалин: 76.670 доллар

Математикын ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Хүний үүсэл гарал, түүхийн судлалын хичээлийг заадаг. Хичээлийн хажуугаар өөрийн судалгаа шинжилгээний ажлыг хийж болно.

Түүхийн багш

9 Клиникийн сэтгэл судлаач

Жилийн дундаж цалин: 77.950 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 31 хувь

Хүмүүсийн сэтгэл зүй, ажиглалт, ярилцлага, сэтгэл зүйн туршил, оюун санааны болон сэтгэл санааны эмгэгийг үнэлж, тодруулдаг. 

Клиникийн сэтгэл судлаач

10 Хөлөг онгоцны инженер

Жилийн дундаж цалин: 78.970 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 25 хувь

Хөлөг онгоцны хөдөлгүүр, уурын зуух, тавцан, эрүүл ахуй болон хөргөлтийн тоног төхөөрөмж зэргийг зохицуулан, хяналт тавьж ажилладаг.

Хөлөг онгоцны инженер

11 Социологийн багш

Жилийн дундаж цалин: 76.750 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Их дээд сургуулийн оюутнуудад социологийн хичээлийг заадаг. Сургалт болон эрдэм шинжилгээний ажлыг хослуулан хийж болох юм. 

Социологийн багш

12 Засварчин

Жилийн дундаж цалин: 77.350 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 22 хувь

Ямарваа техник хэрэгслийн гэмтлийг оношилж, засварлах, аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах үүрэгтэй байдаг.

Засварчин

13 Угсаатан судлалын багш

Жилийн дундаж цалин: 81.700 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 25 хувь

Угсаатан зүй, улс орны хөгжил, ёс заншлын талаар хичээлийг заадаг. Судалгаа, шинжилгээний ажлыг хослуулан хийж болох юм.

Угсаатан судлалын багш

14 Мэргэжлийн эмчилгээний эмч

Жилийн дундаж цалин: 81.690 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 25 хувь

Нийгэмд зайлшгүй шаардлагатай ажил мэргэжлийн нэг юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, хоцрогдолтой хүмүүстэй хамтарч ажиллах, тэднийг нөхөн сэргээхэд тусалж, ажилладаг байна. 

Мэргэжлийн эмчилгээний эмч

15 Улс төр, байгалийн ухааны багш

Жилийн дундаж цалин: 88.680 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 25 хувь

Их дээд сургуулийн оюутнуудад, улс төр, байгалийн ухааны хичээлийг заадаг. Сургалт болон эрдэм шинжилгээний ажлыг хослуулан хийдэг ажээ.

Улс төр, байгалийн ухааны багш

16 Удирдах албаны хүн

Жилийн дундаж цалин: 89.670 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Телевиз, радио, шууд нэвтрүүлгийн хөтөлбөр, техникийн багийнхныг удирдан ажилладаг. 

Удирдах албаны хүн

17 Сувилагч, эх баригч

Жилийн дундаж цалин: 93.610 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 31 хувь

Эрүүл мэндийн байгууллагад төрөлт, эмэгтэйчүүдийн эмч, сувилагч, эх барих ажлыг хийдэг.

Сувилагч, эх баригч

18 Шүүгч

Жилийн дундаж цалин: 116100.888 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Ямарваа хэргийн маргааныг шийдвэрлэх, эрүүгийн хуулинд заасны дагуу зохих харицлагыг хүлээлгэдэг. Хамгийн гол нь хэргийн зөв бурууг тодруулж, хохирогчид туслана.

Шүүгч

19 Хуулийн багш

Жилийн дундаж цалин: 126.230 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 25 хувь

Их дээд сургуулийн хуулийн хичээлийг заадаг. Мөн хажуугаар нь эрдэм шинжилгээний ажлыг хослуулан хийхэд тохиромжтой.

Хуулийн багш

20 Хуульч

Жилийн дундаж цалин: 136.260 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 28 хувь

Эрүүгийн болон хувь хүний маргааныг таслах, хэргийн үнэн бурууг олох, хоёр талыг хохиролгүй болгоход оршино. Мөн иргэдэд хуулийн зөвлөгөө өгнө. 

Хуульч

21 Хүүхдийн эмч

Жилийн дундаж цалин: 183.180 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 31 хувь

Хүүхэдтэй холбоотой эрүүл мэндийн бүхий л зүйлсэд туслан, хамтарч ажиллахад чиглэнэ. Мөн аливаа өвчнийг урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийг дархлаажуулахад оршино.

Хүүхдийн эмч

22 Шүд, эрүү заслын эмч

Жилийн дундаж цалин: 221.390 доллар

Математикийн ач холбогдлын түвшин: 31 хувь

Шүдний гажиг, амны хөндийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах үүрэгтэй.

Шүд, эрүү заслын эмч

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд caak.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Сурталчилгаа (15)
Хаах

Сэтгэгдэл

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд caak.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
0/1000
 • ×
  Хариулах ({[{ cmmnt.children.length }]})
  0/1000
  • {[{ childComment.username }]} {[{ childComment.ip_address }]} ×
   {[{ childComment.text }]}
   {[{ childComment.dislike_count }]}
  • Бусад сэтгэгдэл ()
 • Бусад сэтгэгдэл ()