10,000₮-ӨӨР ЦЭНЭГЛЭЭД 100,000 БОНУС НЭГЖ НЭМЖ АВААРАЙ

СКАЙтелийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ 5000₮, 10000₮, 15000₮-ийн цэнэглэгч картууддаа 1000%-ийн бонус нэмэх урамшууллаа танилцуулж байна. Цэнэглэх бүрт бонус нэгж хуримтлагдах ба бонус нэгжээ сүлжээний яриа, мессеж болон задгай дата хэрэглээнд, харин үндсэн нэгжээ бусад сүлжээнд зарцуулах тул та ямар ч үед нэгжээр хангалуун байх боломж бүрдэж байна.

10,000₮-ӨӨР ЦЭНЭГЛЭЭД 100,000 БОНУС НЭГЖ  НЭМЖ АВААРАЙ

Урамшуулалт хугацаанд 1000% бонустай картуудаар цэнэглэхэд дараах нөхцөлөөр үйлчилгээний үндсэн ба бонус нэгж орно.

Мөн шинэ хэрэглэгчдэд хагас жилийн турш буюу 180 хоног фэйсбүүк хязгааргүй ашиглах эрхийг бэлэглэж байна.

Та 5000₮-өөр цэнэглээд л 50000, 10000₮-өөр 100000, 15000₮-өөр 150000 бонус нэгжтэй болох боломжийг алдуузай.

Санамж:

  • 10000₮-ийн 247 картаас бусад цаасан болон цахим  бүх төрлийн 5000₮, 10000₮, 15000₮-ийн картууд 1000% бонустай.
  • Бонус нэгжийн хүчинтэй хугацаа 5000₮-ийн картанд 5 хоног, 10000₮ болон 15000₮-ийн картанд 10 хоног.
  • Бонус нэгжийг сүлжээний яриа, мессеж болон задгай дата хэрэглээнд ашиглах ба бусдад шилжүүлэх, багц идэвхжүүлэхэд ашиглах боломжгүй.
  • Давхар цэнэглэхэд бонус нэгж нэмж хуримтлагдах ба бонус нэгж ашиглах хүчинтэй хугацаа нь аль хоног ихтэй картын нөхцөлөөр ашиглагдана.

Сэтгэгдэл

Уучлаарай энэ мэдээнд oдоогоор
сэтгэгдэл бичих боломжгүй байна.