ХААН Банк Жижиг дунд үйлдвэрлэл, уул уурхайн бус экспортын салбарын ААН-үүдээс зээл дахин санхүүжүүлэх хүсэлт авч эхэллээ

Монголбанкнаас Жижиг, дунд үйлдвэрлэл болон уул уурхайн бус экспортын салбарыг дэмжих зорилгоор репо арилжаагаар урт хугацаатай санхүүжилт олгосны дагуу ХААН Банк нэр дурдсан салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдээс зээл дахин санхүүжүүлэх хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч эхэллээ.

ХААН Банк Жижиг дунд үйлдвэрлэл, уул уурхайн бус экспортын салбарын ААН-үүдээс зээл дахин санхүүжүүлэх хүсэлт авч эхэллээ

Өөрөөр хэлбэл, ХААН Банк нь энэхүү санхүүжилтийн хүрээнд Жижиг, дунд үйлдвэрлэл болон уул уурхайн бус экспортын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй харилцагчдын үлдэгдэлтэй зээлийг бага хүүтэй (10.5%), хөнгөлөлттэй нөхцөл (зээлийн үндсэн төлбөрөөс 6 сараас багагүй хугацаанд хөнгөлөгдөх)-өөр дахин санхүүжүүлэх боломж олгож байгаа юм.

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын дахин санхүүжүүлэх зээлийн дээд хэмжээ 300 сая төгрөг, уул уурхай бус экспортын салбарын дахин санхүүжүүлэх зээлийн дээд хэмжээ 1 тэрбум төгрөг байх юм. 

Зээлийн хүүгээ бууруулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд нь Монголбанкнаас тавьж буй шалгууруудыг бүрэн хангасан байх ёстойг анхаарна уу. Шалгууртай ЭНД дарж танилцана уу.

         Шалгуур хангаж буй аж ахуйн нэгжүүд ЭНД дарж хүсэлтээ цахимаар ирүүлэх боломжтой.

Сэтгэгдэл

Уучлаарай энэ мэдээнд oдоогоор
сэтгэгдэл бичих боломжгүй байна.